In Lak’ech Ala K’in

52 In Lak'ech Ala K'in

Jouw liefde voor de Aarde is aanstekelijk. Het creëert een netwerk. Samen een net van Liefde weven zodat alles kan floreren. Iedere bloem, boom, plant, dier en mens zal zich gesterkt voelen door deze daad. Samen creëren we een Nieuwe Aarde.De Maya’s gebruiken de zin In Lak’ech Ala K’in en betekent ‘Ik ben Jij en Jij bent mij. Met deze begroeting willen ze zeggen dat wij allen één zijn. Deze kaart nodigt je uit om vanuit deze gedachten te leven. Deze groet is meer dan een eenvoudige, eerbare Mayagroet. Het is een manier om een positieve werkelijkheid voor al het leven te creëren. We kunnen ons hart elke dag op een positieve manier geven door In Lak’ech Ala K’in tegen elkaar te zeggen, tegen de bomen, de lucht, het water, de vogels en al het leven in het universum.Verbinding met deze kaart zorgt ervoor dat je kunt ervaren hoe het is om over de hele wereld verbonden te zijn met anderen. In welke vorm dan ook.

Affirmatie: “Ik zeg In Lak’ech Ala K’in, Ik ben Jij en Jij bent mij.”