Pril Begin

43 Pril Begin

 

Het ontstaan van iets nieuws. Het zaadje dat in de grond geplant wordt waar een prachtige boom of gewas uit mag groeien. Een kindje dat groeit in de buik van de moeder. Een idee dat tot wasdom mag komen. Wat eraan voorafgaat is een eerste handeling. Een beslissing. Soms weloverwogen, soms heel spontaan en soms lijkt het ons te overkomen. Hoe dan ook voordat iets tot wasdom komt moet iets of iemand het geïnitieerd hebben. Op deze tekening zie je een pril begin. Het kindje in het midden. Nog zo kwetsbaar en klein. Het heeft de potentie om te groeien tot een prachtig wezen. Alles valt of staat bij koestering en voeding. En toch, ook al wordt dat gemist, er is altijd een mogelijkheid om Heel te zijn. Heb jij een idee? Denk je wel eens na over wat je zou willen delen met de wereld? Koester het, geef het aandacht en volg de groei tot volle wasdom. Deze kaart bekrachtigt om je idee, het nieuwe, het prille begin met je omgeving te delen.

Affirmatie: “Vruchtbare ideeën voeden mijn kado aan de wereld”