Draai je om/Turn around

Below the Dutch text you can read the English text.

46 Draai je om

Draai je om…en loop weg van alles dat je verder weg brengt van je droom. Op deze tekening zie je een vrouw die wegloopt. Ze neemt afstand en besluit om loyaal te zijn aan zichzelf. Dat wordt nu ook aan jou gevraagd. Wees loyaal aan jezelf. Het kan zijn dat je vaak aan hetzelfde denkt. Aan een moment dat je gekwetst bent of aan iets dat nog niet is opgelost. Of over een beslissing die je wel of niet gaat nemen. Om te weten of je het steeds zelf oproept kun je het volgende doen. Elke keer als je eraan denkt sta je op, draai je een rondje om je as en ga je direct verder met iets anders. Je verlegt je focus. Grote kans dat het verdwenen is. Blijft het zich dan nog aandienen dan is het tijd om aandacht te besteden aan deze uitdaging. Misschien met wat hulp van buiten of een goed gesprek met jezelf.

Affirmatie: “Ik draai me om naar alles wat er werkelijk toe doet. Al het andere laat ik gaan”

~~~

English:

Turn around…and walk away from anything that takes you further away from your dream. In this drawing you see a woman running away. She takes distance and decides to be loyal to herself. That is what you are being asked to do now. Be loyal to yourself. It may be that you often think of the same thing. About a time when you were hurt or about something that has not been solved yet. Or about a decision you are going to make or not. To find out if you are always bringing it up, do the following. Each time you think of it, stand up, turn around your axis and immediately go on to something else. You shift your focus. Chances are it will have disappeared. If it still presents itself, it is time to pay attention to this challenge. Perhaps with some outside help or a good talk with yourself.

Affirmation: “I turn towards everything that really matters. Everything else I let go of.”