Gestaag/Steady

Below the Dutch text you can read the English text.

20 Gestaag

Elke stap representeert iets. Brengt beweging. De berg op, de berg af. Stormen trotserend, soms in een woelige zee van emoties. Nog een stap, of toch liever een paar stappen terug? Veiligheid zoeken of dat kleine vonkje in je hart volgen? Gestaag het steeds hoger op zoeken. Dichter bij de Bron. Dichter bij jouw Essentie. Onderweg kom je steeds dichter bij je Allergrootste Passie. Vervolg je reis, hoe je deze ook wilt beleven. Goede reis en een liefdevolle thuiskomst!

Affirmatie: “Elke stap voor- of achterwaarts brengt me veilig thuis.”

~~~

English:

Each step represents something. Brings movement. Up the mountain, down the mountain. Defying storms, sometimes in a turbulent sea of emotions. Another step, or rather a few steps back? Looking for safety or following that little spark in your heart? Steadily seeking higher and higher. Closer to the Source. Closer to your Essence. Along the way you come closer and closer to your Greatest Passion. Continue your journey, however you wish to experience it. Have a good journey and a loving homecoming!

Affirmation: “Every step forward or backward brings me home safely.”