Moeder & Kind/Mother & Child

45 Moeder en Kind

Deze kaart laat in het midden een vrouw zien. Ze houdt haar kind in de lucht en knuffelt het. De afbeelding symboliseert ook een baarmoeder. Een veilige haven. Verbinding tussen moeder en kind. Voel je soms het verlangen naar die koestering? De warmte van een liefdevolle ouder of van een kind? Door jezelf te eren, die lieve koesterende en beschermende ouder voor jezelf te zijn, heel je iets essentieels. Tegelijkertijd heelt het ook de ander. Dat kan een ouder zijn maar ook je eventuele eigen nageslacht want het helen van een ouder/kind relatie heeft effect op je hele omgeving. Deze kaart brengt je ook in contact met niet geboren kinderen. Kinderen waarmee je een sterke connectie voelt. De kaart representeert jullie liefdesband.

Affirmatie: “Ik eer de moeder en het kind in mij. Zo maak ik mezelf en mijn omgeving vrij”

~~~

English:

This card shows a woman in the middle. She is holding her child in the air and hugging it. The image also symbolizes a womb. A safe haven. Connection between mother and child. Do you sometimes feel the longing for that cherishment? The warmth of a loving parent or child? By honoring yourself, by being that sweet, nurturing and protective parent for yourself, you heal something essential. At the same time it also heals the other. That can be a parent but also your own offspring, if any, because healing a parent/child relationship has an effect on your whole environment. This card also contacts you with children who were not born. Children with whom you feel a strong connection. The card represents your bond of love.

Affirmation: “I honor the mother and child within me. Thus, I free myself and my environment.”