Onzichtbare vrienden/Invisible friends

Below the Dutch text you can read the English text.

17 Onzichtbare vrienden

Vriendschap is er in vele vormen. Soms zijn vrienden niet zichtbaar en wachten ze tot je ze ziet, hoort of voelt. Wanneer de connectie er eenmaal is dan is het voelbaar op het niveau van Liefde dat je vanuit het fysieke bestaan misschien niet goed kent. Je voelt de onvoorwaardelijkheid, een niet oordelende liefdesenergie. Je hoeft nergens aan te voldoen en weet dat het een uitwisseling is van Liefde om elkaar verder te begeleiden. De kleuren van hogere vibraties zijn te voelen in deze kaart.
“Ik ben er en wacht tot je me roept” is de duidelijke boodschap voor jou op dit moment.

Affirmatie: “Ik voel de verbinding van mijn (nog) niet zichtbare vrienden en sta open voor connectie”

~~~

English:

Friendship comes in many forms. Sometimes friends are not visible and wait for you to see, hear or feel them. Once the connection is there, it is tangible on the level of Love that you may not know from physical existence. You feel the unconditionality, a non-judgmental love energy. You don’t have to comply with anything and know that it is an exchange of Love to accompany each other further. The colors of higher vibrations can be felt in this card.

“I am here and waiting for you to call me” is the clear message for you at this time.

Affirmation: “I feel the connection of my not (yet) visible friends and am open for connection”.