Spelen/Playing

Below the Dutch text you can read the English text.

10 Spelen

Het kind rechts nodigt je uit om meer te gaan spelen. Om het onbevangen kind te zijn. Als je dat niet hebt ervaren toen je jong was dan is het nu een extra stimulans om het leven met plezier te leven. Spring op een schommel, dans in de branding, klim in een boom. Voel je net als een jonge aap die tussen de bomen slingert.
Al lachend speel je met je omgeving. Zo maak je contact met je diepste kern. Deze kaart is ook verbonden met je Keelchakra en vraagt om je uit te spreken en om contact te maken. Spreek uit wat je nodig hebt en waar je blij van wordt. Het kan ook zijn dat een kind uit je omgeving of uit een ander deel van ons Multiversum je aandacht vraagt en deze kaart als brug te gebruiken om zich met jou te verbinden.

Affirmatie: Ik neem spelend waar en neem het leven niet zo zwaar”

~~~

English:

The child on the right invites you to play more, to be the uninhibited child. If you did not experience this when you were young, then it is now an extra stimulus to live life with pleasure. Jump on a swing, dance in the surf, climb a tree. Feel like a young monkey swinging through the trees. 

Play with your surroundings while laughing. This is how you contact your deepest core. This card is also connected to your Throat Chakra and asks you to speak out and make contact. Express what you need and what makes you happy. It may also be that a child around you or from another part of our Multiverse asks for your attention and is using this card as a bridge to connect with you. 

Affirmation: “I perceive playfully and don’t take life so hard”.