Upgrade

Below the Dutch text you can read the English text.

21 Upgrade

Ontspan en laat al je cellen voeden. Nodig het voedende, zuiverende en helende Licht uit om je een upgrade te geven. Het enige dat je hoeft te doen is ontspannen en ontvangen zodat je weer helemaal vers en nieuw bent. Op deze kaart kun je een persoon zien liggen die zich door het Goddelijk Licht laat vernieuwen. Vooral het gebied rond de keel krijgt een opschoning en een energetische upgrade. Alles dat niet meer dient wordt meegenomen. Zo ontstaat er een nieuwe wijze van communiceren. Een wijze die zuiver en afgestemd is op het grote geheel. Meer dienstbaar voor het collectief. Door niets meer vast te houden komt er ruimte voor nieuwe informatie. Afstemming op deze kaart geeft je een energetische upgrade.

Affirmatie:“Ik laat helend licht mijn cellen voeden zodat ik vanuit bezieling communiceer.”

~~~

English:

Relax and let all your cells be nourished. Invite the nourishing, purifying and healing Light to upgrade you. All you have to do is relax and receive so that you are fresh and new again. On this card you can see a person being renewed by the Divine Light. Especially, the area around the throat will receive a cleansing and an energetic upgrade. Everything that no longer serves is taken away. In this way a new way of communicating is created. A way that is pure and attuned to the greater whole. More subservient to the collective. By not holding on to anything anymore, space is created for new information. Attunement to this card gives you an energetic upgrade. 

Affirmation: “I allow healing light to nourish my cells so that I communicate from inspiration.