Wacht/Wait

Below the Dutch text you can read the English text.

14 Wacht

Wacht en wees stil. Ook al wil je het van de daken schreeuwen. Ook al denk je dat wachten niet gaat lukken. Doe niets. Observeer. Laat de stilte tot je spreken. Vanuit geduld, vanuit het niets doen kom je in een andere staat van Zijn. Telkens als je ‘de roep’ hoort… wacht dan toch nog even. Je wachten wordt beloond, echt waar.

Affirmatie: “Ik wacht en laat me vullen met nieuwe informatie.”

~~~

English:

Wait and be quiet. Even if you want to shout it from the rooftops. Even if you think that waiting will not work. Do nothing. Observe. Let the silence speak to you. From patience, from doing nothing, you enter another state of Being. Whenever you hear the call… Wait a little longer. Your waiting will be rewarded, truly.

Affirmation: “I wait and allow myself to be filled with new information.”