Welkom/Welcome

Below the Dutch text you can read the English text.

34 Welkom

Nieuwe ontmoetingen. We weten vooraf niet wat de ander komt brengen of wat wij in het leven van de ander gaan brengen. We vertrouwen op onze intuïtie. Vaak weten we intuïtief of de ander opschudding komt brengen. Toch stappen we er dan in. Omdat we onbewust weten dat die ontmoeting goed voor ons is. De veranderingen op Aarde, de nieuwe energieën en het wegvallen van sluiers brengen ons nieuwe informatie en ook nieuwe ontmoetingen. Door die veranderende energie maken we makkelijker contact met niet altijd zichtbare energieën. Met gidsen, Engelen, Natuurwezens en wezens waarvan we het bestaan eerder niet wisten. Ook dan weten we of het contact goed voor ons is of niet. Deze kaart vraagt je daarbij stil te staan en je altijd eerst af te stemmen op het Hoogste Goed. Liefde. Vraag: Wat zou Liefde doen? Een vraag waarbij je het antwoord kunt voelen en je lichaam, je intuïtie een instrument is. Er wordt naar je gezwaaid in deze kaart. Je wordt welkom geheten vanuit een andere wereld. Om een andere realiteit te onderzoeken. Het zal je leven verruimen.

Affirmatie: “Ik verruim mijn bewustzijn door open te staan voor nieuwe ontmoetingen.”

~~~

English:

New encounters. We do not know in advance what the other person will bring or what we will bring to the other person’s life. We trust our intuition. We often know intuitively if the other person is going to bring up a stir. Yet we step into the situation. Because we subconsciously know that this encounter is good for us. The changes on Earth, the new energies and the removal of veils brings us new information and also new encounters. Because of this changing energy, we more easily make contact with energies that are not always visible. With guides, angels, Nature Beings and Beings we did not know existed before. Even then, within we know whether the contact is good for us or not. This card asks you to stand still and always tune in to the Highest Good first. Love. Question: What would Love do? A question through which you can feel the answer, where your body and intuition are instruments. You are waved at in this card. You are being welcomed from another world. To explore another reality. It will expand your life.

Affirmation: “I expand my consciousness by being open to new encounters, in alignment with Source love.”