What’s on your mind?

Below the Dutch text you can read the English text.

15 What's on your mind

Waar denk je aan? Is het waar? Werkelijk waar? Of is het een illusie? Zingt het rond in je hoofd? Voel je het ook in je hart? Is het verwarrend? Ervaar je het als bevrijdend? Al die informatie. Nieuwe inzichten die de oude vervangen. Van oude waarheden naar nieuwe werkelijkheden. Moet je kiezen? Of kun je er gewoon even mee Zijn? Nu is het moment om te observeren, te contempleren en met de flow mee te gaan. Leven in dit moment. Verwonderen dat er veel meer is dan je ooit voor mogelijk had gehouden en je verheugen op dat grote feest van herkenning.

Affirmatie: “Elk moment ervaar ik dat ik dichter bij mijn eigen waarheid kom.”

~~~

English:

What do you think about? Is it true? Is it really true? Or is it an illusion? Is it singing in your head? Do you feel it in your heart? Is it confusing? Do you experience it as liberating? All that information. New insights that replace the old. From old truths to new realities. Do you have to choose? Or can you just be with it? Now is the time to observe, contemplate and go with the flow. Live in this moment. Marvel that there is much more than you ever thought possible and look forward to that great feast of recognition.

Affirmation: “Every moment I experience that I am getting closer to my own truth.”