Zij/She

Below the Dutch text you can read the English text.

36 Zij

Elk onderzoek naar zichzelf verandert haar. Het lijkt wel of bij elke stap haar omgeving verandert. Of is zij het? Ze wandelt door verschillende realiteiten en vindt het de normaalste zaak van het universum. In het verleden had ze vaste patronen nodig om het leven te doorgronden. Ze ervaart het moment van NU zo intens dat ze soms niet weet hoeveel tijd er is verstreken. Tijd is ook niet meer belangrijk. Ze leeft in een flow, kijkt zowel voor als achter zich en niets maakt meer uit. Op één ding na. Dat is het moment van NU. Als je deze kaart hebt gekozen dan is dat de boodschap nu voor jou: Leef Nu. Speel Nu. Ervaar Nu. Doe Nu. Herhaal dit telkens weer.

Affirmatie: “Ik beweeg mij vloeiend door alle lagen.”

~~~

English:

Every examination of herself changes her. It seems as if with every step her surroundings change. Or is it her? She walks through different realities and finds it the most normal thing in the universe. In the past, she needed fixed patterns to understand life. She experiences the present moment so intensely that sometimes she doesn’t know how much time has passed. Time is no longer important. She lives in a flow, looks ahead and behind her and nothing matters anymore. Except for one thing. That is the moment of NOW. If you have chosen this card then that is the present message for you: Live Now. Play now. Experience Now. Do Now. Be now. Repeat over and over again.

Affirmation: “I move fluidly through all layers”